Автомобил:

Как да поръчам
  ПОРЪЧКА
 1. Купувачът може да прави Поръчки в електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки във вируталната количка за покупки, следвайки стъпките, указани в електронния магазин, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
 3. Продавачът гарантира доставка на минимум един брой на съответен продукт в регистрирана поръчка. Повече от един продукт от един и същи вид може да бъде потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
 4. Със завършването и изпращането на поръчката Купувачът разрешава на Продавача да се свърже с него пo начин посочен от него, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 5. За да бъде изпълнена поръчката то тя трябва да бъде потвърдена от продавача по недвусмислен начин по електронен път или по телефон.
 6. Продавачът има право да не потвърди изпълнението на направената от Купувача поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  • неприемане от страна на банката-издател на Купувача на транзакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
  • предоставените от Купувача данни в Сайта са непълни и/или грешни.
 7. В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Купувача не може да бъде доставена от Продавача по независещи от него причини, то Продавача информира Купувача за това и възстановява по сметката на Купувача вече платената сума (ако е направено предварително плащане), в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил невъзможността за доставка.
 8. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор и да върне стоките по смисъла на чл. 50 ЗЗП в случаите на чл. 57 ЗЗП
затвори